Det finns många sätt att få hjälp och stöd i arbetet med att delta i ett Horisont 2020-projekt. Här nedan har vi samlat information om hur du kan komma vidare med dina tankar om att delta.

forskarfredag-2015-scilifelab_fraga
Foto: Vetenskap & Allmänhet, ForskarFredag 2015 Scilifelab.

Vår påverkansplattform

Vi i påverkansplattformen bistår gärna med expertkompetens och kontakter inom våra verksamhetsområden SwafS och RRI, kontakta projektgruppen här.

Vinnova och Vetenskapsrådet

Vinnova och Vetenskapsrådet är nationella kontaktmyndigheter för Horisont 2020. På Vinnovas webbplats hittar du mer information om ramprogrammet.

Vinnova anordnar regelbundet informationsmöten om Horisont 2020:s olika delar, och om både praktiska och juridiska aspekter att tänka på när man förbereder en ansökan. Se Vinnovas kalender för mer information och aktuella möten.

SwafS-programmets kontaktpersoner (National Contact Point, NCP) hittar du tillsammans med övriga här.

Kontaktpersonerna ingår oftast i ett europeiskt nätverk med sina motsvarigheter i andra europeiska länder. Vissa av dem kan även bistå med en ”partner search-funktion”, dvs. de kan skicka ut information om din organisation och att du är intresserad av en specifik utlysning i sina nätverk. Det europeiska nätverket för NCP:er inom SwafS är Network of National Contact Points for Science with and for Society in Horizon 2020 – SiS.net

Information och stöd riktad till specifika aktörer

 • Är du verksam vid ett lärosäte?
  Om du är verksam på ett lärosäte finns EU-handläggare på en speciell avdelning Grants office (forskningsservice, innovationskontor eller motsvarande), som är specialiserade på att hjälpa forskare med ansökningar till Horisont 2020. De handläggare som jobbar med EU-finansiering finns samlade i ett nätverk, som du kan nå genom att kontakta vår plattformsmedlem Rangnar Nilsson, forskningsrådgivare vid Göteborgs universitet. Hon slussar dig vidare.
 • Är du företagare?
  EUSMESupport2020 är ett supportkontor för små och medelstora företag, som ger kostnadsfri rådgivning kring EU-finansiering.
  Fler supportkontor för företagare hittar du här.
 • Är du verksam inom civilsamhället?
  Den franska organisationen Fondation Science Citoyennes  har gjort en vägledning specifikt inriktad mot organisationer från civilsamhället. Det finns dock en hel del matnyttig information däri även för dig som inte är verksam inom civilsamhället.

EU-kommissionen

EU-kommissionen har en Helpdesk/Research Enquiry Service för Horisont 2020 dit du kan vända dig. Du hittar även mer information om hur du deltar på EU-kommissionens webbplats.

I Bryssel

Vinnova och Vetenskapsrådet har ett gemensamt kontor i Bryssel ”Swedish Research and Innovation Office” dit kan du  vända dig för att få råd om strategiskt deltagande både hemifrån Sverige och om du är på plats i Bryssel.

Det anordnas regelbundet så kallade Brokerage/matchmaking events i Bryssel, där du kan anmäla dig och få kontakt med andra som är intresserade av att sätta upp ett projektteam för en ansökan. För SwafS-programmet gäller att det europeiska nätverket av NCP:er, SiS.net, anordnar dessa events en gång per år. Läs mer på SiS.nets webbplats