Vår påverkansplattform består av ett femtiotal aktörer med expertis inom SwafS-programmets samtliga delområden. Vi finns verksamma inom alla samhällssektorer och har omfattande kontaktnät inom Europa.

swafslogga

Kontakta gärna oss för råd om deltagande i Horisont 2020, om hur du kan inkludera SwafS/RRI-aspekterna i en ansökan, är intresserad av workshop om RRI/Open Science eller om du letar samarbetspartners. För kontaktperson på respektive organisation kontakta projektteamet.

Organisationer

Föreningen Svenska Science Centers
Företagarna
Genus – Nationella sekretariatet för genusforskning
Humsamverkan
Ideell Arena
Ifous – Innovation, forskning och utveckling i skolan
IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
IVA – Ingenjörsvetenskapsakademien
Kungliga Biblioteket
Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning
Mistra Urban Futures
Mjärdevi Science Park
MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Nätverket av Grants Office – handläggare vid svenska lärosäten (Kontaktperson Rangnar Nilsson, Forskningsrådgivare)
RISE – Research Institutes of Sweden
SIRA – Swedish Interactive Research Association
SKL – Sveriges Kommuner och Landsting
Stockholms läns landsting
SPARC – Swedish Participatory Action Research Community
Studieförbunden
SUHF – Sveriges universitets- och högskoleförbund
Svenska Unescorådet
Sveriges Genusforskarförbund
Sveriges unga akademi
Teknikens hus
Tom Tits experiment
Umbilical Design
Universeum
Universitetskanslersämbetet
Utbildningsdepartementet
Vetenskap & Allmänhet, VA (koordinator)
Vetenskapsfestivalen i Göteborg
Vetenskapsrådet

Forskningscentrum

Avd. för hist. studier av teknik, vetenskap o miljö , Kungliga tekniska högskolan
Bioresurs – Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppsala universitet
CDT – Centrum för distansöverbryggande teknik, Luleå tekniska universitet
CETIS – Centrum för tekniken i skolan, Linköpingsuniversitet
KRC – Kemilärarnas resurscentrum, Stockholms universitet
NCM – Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet
NRCF – Nationellt Resurscentrum för fysik, Lunds universitet

Enskilda forskare

Stefan Eriksson, docent i forskningsetik, Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet
Liisa Husu, professor i genusvetenskap, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Centrum för feministiska samhällsstudier, Örebro universitet
Dick Kasperowski, universitetslektor i vetenskapsteori, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
Sebastian Linke, universitetslektor i vetenskapsteori, LETStudio, Learning and Media Technology Studio, Göteborgs universitet
Malin Lindberg, biträdande professor i Genus och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet
Göran Nordström, universitetsadjunkt Avd. för elektronik, matematik och naturvetenskap, Högskolan i Gävle
Linda Soneryd, docent i sociologi, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet