Vår påverkansplattform består av ett femtiotal aktörer med expertis inom SwafS-programmets samtliga delområden, se nedan. Vi finns verksamma inom alla samhällssektorer och har omfattande kontaktnät inom Europa.

swafslogga

Kontakta oss gärna för råd eller om du letar samarbetspartners.
(För kontaktperson på respektive organisation kontakta projektteamet.)

Organisationer

Föreningen Svenska Science Centers
Företagarna
Genus – Nationella sekretariatet för genusforskning
Humsamverkan
Ideell Arena
Ifous – Innovation, forskning och utveckling i skolan
IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
IVA – Ingenjörsvetenskapsakademien
Kungliga Biblioteket
Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning
Mistra Urban Futures
Mjärdevi Science Park
MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Nätverket av Grants Office – handläggare vid svenska lärosäten (Kontaktperson Rangnar Nilsson, Forskningsrådgivare)
RISE – Research Institutes of Sweden
SIRA – Swedish Interactive Research Association
SKL – Sveriges Kommuner och Landsting
Stockholms läns landsting
SPARC – Swedish Participatory Action Research Community
Studieförbunden
SUHF – Sveriges universitets- och högskoleförbund
Svenska Unescorådet
Sveriges Genusforskarförbund
Sveriges unga akademi
Teknikens hus
Tom Tits experiment
Umbilical Design
Universeum
Universitetskanslersämbetet
Utbildningsdepartementet
Vetenskap & Allmänhet, VA (koordinator)
Vetenskapsfestivalen i Göteborg
Vetenskapsrådet

Forskningscentrum

Avd. för hist. studier av teknik, vetenskap o miljö , Kungliga tekniska högskolan
Bioresurs – Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppsala universitet
CDT – Centrum för distansöverbryggande teknik, Luleå tekniska universitet
CETIS – Centrum för tekniken i skolan, Linköpingsuniversitet
KRC – Kemilärarnas resurscentrum, Stockholms universitet
NCM – Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet
NRCF – Nationellt Resurscentrum för fysik, Lunds universitet

Enskilda forskare

Stefan Eriksson, docent i forskningsetik, Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet
Liisa Husu, professor i genusvetenskap, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Centrum för feministiska samhällsstudier, Örebro universitet
Dick Kasperowski, universitetslektor i vetenskapsteori, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
Sebastian Linke, universitetslektor i vetenskapsteori, LETStudio, Learning and Media Technology Studio, Göteborgs universitet
Malin Lindberg, biträdande professor i Genus och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet
Göran Nordström, universitetsadjunkt Avd. för elektronik, matematik och naturvetenskap, Högskolan i Gävle
Linda Soneryd, docent i sociologi, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet