Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår påverkansplattform, SwafS eller RRI. Du kan antingen vända dig till samordnaren eller till någon av våra experter, som har djupgående kunskap om sina särskilda delområden.

Samordnare

Maria Hagardt, Internationell expert och kommunikatör, Vetenskap & Allmänhet. Samordnar påverkansplattformens arbete.

Gender equality

Fredrik Bondestam, verksamhetsledare och forskningssamordnare Genus – Nationella sekretariatet för genusforskning. Samordnande roll när det gäller gender equality.

Open access – Open Science

Beate Eellend, samordnare för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer vid Kungliga biblioteket. Övergripande ansvar för open access/open science.

Science education & RRI governance

Maria Hagardt, internationell expert och kommunikatör på Vetenskap & Allmänhet. Samordnande roll när det gäller RRI, Responsible Research and Innovation.

Public engagement

Jan Riise, Manager for Engagement på Mistra Urban Futures. Samordnande roll när det gäller public engagement.


Vänd dig även till någon av oss om du vill ha kontakt med någon av de övriga medlemmarna i plattformen.