Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vår påverkansplattform, SwafS eller RRI. Du kan antingen vända dig till samordnaren eller till någon av våra experter, som har djupgående kunskap om sina särskilda delområden.

Projektteamet: Maria Lindholm, Fredrik Bondestam, Beate Eellend, Stefan Eriksson, Karin Hermansson och Jan Riise.

Samordnare

Maria Lindholm, chefsutredare Vetenskap & Allmänhet. Samordnar påverkansplattformens arbete.

Gender equality

Fredrik Bondestam, verksamhetsledare och forskningssamordnare Genus – Nationella sekretariatet för genusforskning. Samordnande roll när det gäller gender equality.

Open access – open science

Beate Eellend, handläggare openaccess.se vid Kungliga biblioteket. Samordnande roll när det gäller open access/open science.

Ethics

Stefan Eriksson, redaktör Codex (samlingen av regler och riktlinjer för forskning) och docent i forskningsetik vid CRB – Centrum för forsknings- och bioetik, UU. Samordnande roll när det gäller ethics.

Science education

Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous – Innovation, forskning och utveckling i skolan. Samordnande roll när det gäller science education.

RRI governance

Maria Lindholm, chefsutredare Vetenskap & Allmänhet. Samordnande roll när det gäller RRI, Responsible Research and Innovation.

Public engagement

Jan Riise, Manager for Engagement på Mistra Urban Futures. Samordnande roll när det gäller public engagement.


Vänd dig även till någon av oss om du vill ha kontakt med någon av de övriga medlemmarna i plattformen du hittar här.