Horisont 2020-programmet är öppet för många olika typer av aktörer: universitet och högskolor, näringsliv, forskningsinstitut, kommuner, landsting, muséer, science centers och ideella intresseorganisationer. Det krävs ofta att ett projekt har deltagare från minst tre olika länder, och Horisont 2020 är även öppet för deltagare utanför EU.

EUcornar
Bild från ett EU-corner som svarar på frågor under Europeiska Researchers’ Night i Sverige, ForskarFredag. Foto: ForskarFredag

Att skriva en ansökan för finansiering av projekt inom Horisont 2020 kan vara lite tidskrävande och det gäller därför att ha god framförhållning och börja minst ett halvår innan ansökningsomgången stänger.

Man kan delta antingen som koordinator, dvs. projektledare, eller som partner, med eller utan ansvar för speciella arbetspaket (work packages). För nybörjaren rekommenderas att delta som partner i ett projekt.

På EU-kommissionens webbplats finns en steg för steg-process som visar hur du ska gå till väga.

Det europeiska nätverket av Nationella kontaktpersoner (NCP:er) för SwafS-programmet, Sis.net, brukar gå igenom alla utlysningar i arbetsprogrammen (som innehåller de konkreta utlysningarna) för att identifiera de utlysningar som är relevanta ur ett RRI-perspektiv. Det handlar alltså om utlysningar utanför SwafS-programmet som ändå är relevanta för den som är intresserad av relationen mellan vetenskap och samhälle och som innehåller någon del av Responsible Research and Innovation/SwafS. Sammanställningen för utlysningarna 2018-2020 publiceras så snart den är klar.

Det finns en webbaserad guide för hela Horison 2020 här.


Är det krångligt med alla EU-termer? Här har du en ordlista.