Horisont 2020-programmet är öppet för många olika typer av aktörer: universitet och högskolor, näringsliv, forskningsinstitut, kommuner, landsting, muséer, science centers och ideella intresseorganisationer … Det krävs ofta att ett projekt har deltagare från minst tre olika länder, och Horisont 2020 är även öppet för deltagare utanför EU.

EUcornar
Bild från ett EU-corner som svarar på frågor under Europeiska Researchers’ Night i Sverige, ForskarFredag. Foto: ForskarFredag

Att skriva en ansökan för finansiering av projekt inom Horisont 2020 är en grannlaga uppgift. Det gäller att ha god framförhållning och börja minst ett halvår innan deadline.

Man kan delta antingen som koordinator, dvs. projektledare, eller som partner, med eller utan ansvar för speciella arbetspaket (work packages). För nybörjaren rekommenderas att delta som partner i ett projekt.

På EU-kommissionens webb finns en steg för steg-process som visar hur du ska gå till väga.

Det europeiska nätverket av NCP:er för SwafS-programmet, Sis.net, har gått igenom alla utlysningar i arbetsprogrammen (som innehåller de konkreta utlysningarna) för 2016–2017 för att identifiera de utlysningar som är relevanta ur ett RRI-perspektiv. Det handlar alltså om utlysningar utanför SwafS-programmet som ändå är relevanta för den som är intresserad av relationen mellan vetenskap och samhälle. Skriften hittar du här.

Det finns en webbaserad guide för hela Horison 2020 här.


Är det krångligt med alla EU-termer? Här har du en ordlista.