Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram med en total budget på runt 80 miljarder euro för hela programperioden (2014–2020). EU-kommissionen ansvarar för programmet och ger finansiellt stöd för olika former av forsknings-, innovations- och samarbetsprojekt.

horizon2020

Europeiska unionen, EU, organiserar ett omfattande europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete i form av ramprogram. Målet med Horisont 2020 är att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra människors liv.

EU-kommissionen har en samlad ingång för information om Horisont 2020 här.

I Sverige är det Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, samt Vetenskapsrådet som är nationella kontaktmyndigheter för Horisont 2020. På dessa myndigheter finns det kontaktpersoner som kan ge information om de olika delarna av programmet.

På Vinnovas webbplats finns det bra ingång för Horisont 2020 för den som vill läsa mer:

  • Horisont 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation

Hur ser det svenska deltagandet i Horisont 2020 ut?

Vinnova sammanställer varje år en årsrapport om det svenska deltagandet i europeiska program för forskning och innovation. I början av 2015 publicerades den första årsboken om det svenska deltagandet i Horisont 2020, som startade 2014. I den senaste rapporten Årsbok 2016 finns aktuell information om hur deltagandet ser ut just nu.

Läs mer om hur du bär dig åt för att söka EU-medel HÄR.