Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram med en total budget på cirka 77 miljarder euro för hela programperioden (2014–2020) som de ska dela ut som finansiellt stöd för olika projekt.

horizon2020

Europeiska unionen, EU, organiserar ett omfattande europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete i form av ramprogram. 2014 ersatte Horisont 2020 det tidigare sjunde ramprogrammet. Målet med Horisont 2020 är att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra människors liv.

EU-kommissionen har en samlad ingång för information om Horisont 2020 här.

I Sverige är det VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet, som är nationell kontaktmyndighet för Horisont 2020. Det innebär att VINNOVA:s samlade sidor om programmet är en bra ingång för den som vill läsa mer:

  • Horisont 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation

Hur ser det svenska deltagandet i Horisont 2020 ut?

VINNOVA sammanställer varje år en årsrapport om det svenska deltagandet i europeiska program för forskning och innovation. I början av 2016 publicerades den första årsboken om det svenska deltagandet i Horisont 2020, som startade 2014.

Läs mer om hur du bär dig åt för att söka EU-medel HÄR.