Vetenskap för och
med samhället –

en praktisk guideEn svensk plattform för
Science with and for Society
och Responsible Research and Innovation

På väg mot ett öppet vetenskapssamhälle

Läs om vårt inspel - "Towards an Open Science Society", till EU:s nya ramprogram för forskning och innovation

Läs mer

Vad är SwafS?

Läs mer om delprogrammet Science with and for Society i Horisont 2020

Läs mer

Vad är RRI?

Vad menas med ansvarsfull forskning och innovation - Responsible Research and Innovation?

Läs mer

Hur bär jag mig åt?

Var börjar jag om jag vill söka EU-medel?

Läs mer