Vetenskap för och
med samhället –

en praktisk guideEn svensk plattform för
Science with and for Society
och Responsible Research and Innovation

På väg mot ett öppet vetenskapssamhälle

Vårt inspel "Towards an Open Science Society" till EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, FP9.

Läs mer

Vad är Science with and for Society?

Läs mer om delprogrammet Science with and for Society och Responsible Research and Innovation i Horisont 2020.

Läs mer

Påverka nästa ramprogram!

Förslaget till EUs nästa ramprogram för forskning och innovation är otillräckligt när det gäller att engagera och involvera allmänheten och civilsamhället. Resurser behöver öronmärkas för att öppna upp vetenskapen.

Läs mer

Hur gör jag?

Var börjar jag om jag vill söka EU-medel?

Läs mer