Vetenskap för och
med samhället –

en praktisk guideEn svensk plattform för
Science with and for Society
och Responsible Research and Innovation

Vad är Horisont 2020?

Läs om EU:s ramprogram för forskning och innovation

Läs mer

Vad är SwafS?

Läs mer om delprogrammet Science with and for Society

Läs mer

Vad är RRI?

Vad menas med ansvarsfull forskning och innovation - Responsible Research and Innovation?

Läs mer

Hur bär jag mig åt?

Var börjar jag om jag vill söka EU-medel?

Läs mer