Vetenskap för och
med samhället –

en praktisk guideEn svensk plattform för
Science with and for Society
och Responsible Research and Innovation

På väg mot ett öppet vetenskapssamhälle

Läs om vårt inspel - "Towards an Open Science Society", till EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, FP9.

Läs mer

Vad är Science with and for Society?

Läs mer om delprogrammet Science with and for Society och Responsible Research and Innovation i Horisont 2020.

Läs mer

Var med och påverka FP9!

I mitten av februari samlades 40 nationella representanter och experter i Bryssel för att diskutera nästa ramprogram.

Läs mer

Hur bär jag mig åt?

Var börjar jag om jag vill söka EU-medel?

Läs mer